Aicinājums kustības “Latvijas Produkts” atbalstamKustībai "Latvijas Produkts" jākļūst par visas tautas iedvesmotu un virzītu spēku. Ikvienam ir iespēja iesaistīties un kļūt par biroja mecenātu.

Laikā, kad vietējiem ražotājiem un uzņēmumiem nereti jāpaļaujas uz pašu spēkiem, ir ļoti svarīgi sniegt atbalstu pašmāju ražotajiem produktiem, apliecinot, ka mēs lepojamies ar vietējiem sasniegumiem un mums rūp mūsu pašu Latvijas ražotāji.

Ilgstošus gadus neatņemamu atbalstu uzņēmējiem sniedzis birojs “Latvijas Produkts”. Lai veicinātu vietējo produktu un uzņēmumu atpazīstamību, apliecinātu to kvalitāti un sekmētu produkcijas pārdošanas apjomus, birojs “Latvijas Produkts” rīkojis dažādas informatīvās kampaņas, popularizējis vietējos uzņēmumus medijos, kā arī piešķīris kvalitātes zīmes “Latvijas Produkts” un "Quality Product of Latvia", kas ļāvis vietējiem iedzīvotājiem atpazīt un iegādāties pašmāju produktus, tādējādi parūpējoties, lai nauda tiek ieguldīta vietējā kapitālā un valsts ekonomikā.

Šobrīd birojs ieplānojis aktivitātes rudens informatīvajai kampaņai un sagatavojis atbalstu 150 vietējiem uzņēmumiem.

“Esam gandarīti, ka iedzīvotāji arvien vairāk atpazīst un novērtē kvalitātes zīmi "Latvijas Produkts", ka arī ražojumus, kuriem tā piešķirta. Tas nozīmē, ka iedzīvotāji tirdzniecības vietās arvien biežāk meklē vietējas izcelsmes produktus un izvēlas tos lietot arī uzturā, atzīstot tos ne tikai par kvalitatīviem un vērtīgiem, bet vienlaikus apzinoties, ka tādējādi viņi sniedz atbalstu vietējiem ražotājiem un mūsu valstij kopumā,” atzīst biroja “Latvijas Produkts” projektu vadītāja Ieva Rozenberga.

Birojs, kas vienmēr pats darbojies uz brīvprātības pamata un sniedzis atbalstu neskaitāmiem vietējiem uzņēmumiem, būs pateicīgs ikvienam par atbalstu darbības paplašināšanai un rudens informatīvās kampaņas norises organizēšanai, un būs pateicīgs par jebkuru summu tās atbalstam.

"Latvijas Produkts"
reģ. nr. 40008128921
LV22HABA0551027393100
Swedbank, HABALV22
Pārskaitījuma mērķis: "Latvijas Produkts" vietējo uzņēmēju atbalsta aktivitātēm

Starp citu, lai nodrošinātu viena vietējā uzņēmuma atbalstu, ekspertiem izvērtējot kvalitātes zīmju "Latvijas Produkts" vai "Quality Product of Latvia" piešķiršanu, nepieciešami vien 50 eiro.

Birojs “Latvijas Produkts” aicina atbalstīt vietējos ražotājus ikvienam, kuram rūp Latvijas nākotne un kuri ar lielāko patriotismu izturas pret pašmāju ražotiem produktiem. Katra mecenāta dāsnums tiks īpaši novērtēts, tiks veidots publiska biroja labdaru goda grāmata.

Kustību “Latvijas Produkts” atbalsta liela daļa Latvijas mediju (Bizness.lv, Ekonomika.lv, Labdien.lv u.c.), līdz ar to varēsim nodrošināt pateicību un varbūt pat interviju ar katru nozīmīgāko biroja atbalstītāju. Sabiedrībai ir tiesības zināt par tiem, kuriem rūp mūsu valsts un tās uzņēmēji.

Ļausim vietējo produktu ražotājiem uzziedēt ar jaunu spēku! 

 
Padalies

laukudzive.lv © 2024 All Rights Reserved

Designed by WPSHOWER

Powered by WordPress