Eiropas parlamenta deputāti prasa modernizēt augstāko izglītību

Tikai 200 no 4000 augstākās izglītības mācību iestādēm ES ierindojas pasaules labāko 500 topā. Lai uzlabotu šo rādītāju un palīdzētu saglabāt Eiropas konkurētspēju pasaulē, deputāti mudina ES dalībvalstis un augstskolas modernizēt augstāko izglītību, paplašinot tās pieejamību, veicinot mobilitāti un sekmējot universitāšu sadarbību ar uzņēmējiem un valsts iestādēm, informē Eiropas parlamenta preses dienests.


Parlamenta 20. aprīlī pieņemtajā rezolūcijā pausta nostāja par Eiropas Komisijas paziņojumu par augstākās izglītības izaicinājumiem Eiropā un pasākumiem augstākās izglītības kvalitātes uzlabošanai.

Lai apmierinātu nākotnes prasības attiecībā uz prasmēm, vairāk iedzīvotājiem jāiegūst augstākā izglītība, teikts rezolūcijā. Ja šobrīd augsti kvalificēti ir 26% darbaspēka, tad sagaidāms, ka 2020.gadā būs nepieciešami 35%.

Turklāt, strauji attīstoties tehnoloģijai, kas rada pieprasījumu pēc jaunām iemaņām, darbiniekiem ir pastāvīgi jāatjaunina savas prasmes un zināšanas. Mācību iestādēm attiecīgi jāpielāgo mācību plāni un mācīšanas metodes, paskaidrots rezolūcijā.

Rezolūcija arī aicina uzlabot Eiropas studentu mobilitāti, pastiprinot sadarbību starp dalībvalstīm, izveidojot kopējas mācību programmas un sekmējot valodu apgūšanu. Tā arī atbalsta Komisijas priekšlikumu attiecībā uz pasākumiem ārzemēs iegūtas izglītības atzīšanas uzlabošanai.

Rezolūcija mudina augstākās izglītības iestādes ciešāk sadarboties ar uzņēmējiem, norādot, ka vairāk nekā 21% jauniešu ES ir bezdarbnieki. Parlaments mudina augstākās izglītības iestādes sekot līdzi darba tirgus tendencēm un apsveic Komisijas apņemšanos uzlabot datu pieejamību par absolventu nodarbinātības rezultātiem.

nra.lv
Padalies

laukudzive.lv © 2021 All Rights Reserved

Designed by WPSHOWER

Powered by WordPress