No nākamā gada iespējams palielinās pabalstus personām ar invaliditāti

Valdība vakar apstiprināja Labklājības ministrijas (LM) informatīvo ziņojumu par valsts atbalsta palielināšanu personām ar invaliditāti un uzdeva ministrijai līdz 1.jūlijam sagatavot izmaiņām nepieciešamos tiesību aktu projektus.


Kā liecina LM ziņojums, pabalstus cilvēkiem ar invaliditāti plānots palielināt no 2014.gada 1.janvāra atbilstoši patēriņa cenu indeksam. LM aprēķinājusi, ka šim mērķim 2014.gadā nepieciešami 10,67 miljoni latu, 2015.gadā - 12,34 miljoni latu, bet 2016.gadā - 14 miljoni latu.


Pabalsta apmēru cilvēkiem ar invaliditāti, kuriem nepieciešama kopšana, no nākamā gada iecerēts palielināt par 50 latiem. Tādējādi tas sasniegtu 150 latus mēnesī un tiktu pielīdzināts bērna invalīda kopšanas pabalsta apmēram. Ministrijas aprēķini liecina, ka palielināto pabalstu saņemtu aptuveni 11 500 cilvēku.


Tāpat no 2014.gada 1.janvāra plānots palielināt valsts materiālo atbalstu cilvēkiem ar 1. un 2.grupas invaliditāti, kuri saņem valsts sociālā nodrošinājuma pabalstu. Pabalsta apmēru nav plānots mainīt, bet cilvēkiem ar 1.grupas invaliditāti iecerēts noteikt koeficientu 1,3, savukārt ar 2.grupas - koeficientu 1,2. Tas nozīmē, ka vispārējā gadījumā cilvēki ar 1.grupas invaliditāti līdzšinējo 45 latu vietā saņemtu 58,50 latus mēnesī, bet cilvēki ar 2.grupas invaliditāti saņemtu 54 latus mēnesī. Savukārt cilvēki ar 1.grupas invaliditāti kopš bērnības līdzšinējo 75 latu vietā saņemtu 97,50 latus mēnesī, bet cilvēki ar 2.grupas invaliditāti, kuri ir invalīdi kopš bērnības, saņemtu 90 latus mēnesī.


Saskaņā ar LM datiem valsts sociālā nodrošinājuma pabalstu 2014.gadā saņems 17 746 cilvēki ar invaliditāti. Palielinātos pabalstus no nākamā gada plānots izmaksāt 9068 cilvēkiem ar 2.invaliditātes grupu un 2881 cilvēkam ar 1.invaliditātes grupu.


Avots: nra.lv


 

Padalies

laukudzive.lv © 2021 All Rights Reserved

Designed by WPSHOWER

Powered by WordPress