Par teju 60% samazinājies tiesās saņemto laulības šķiršanas pieteikumu skaitsKopš laulību var šķirt arī pie notāra, tiesās saņemto laulības šķiršanas pieteikumu skaits samazinājies vidēji par 63%. Šādi statistikas dati saņemti, izvērtējot laulības šķiršanas pieteikumu tiesās pēc brīža, kad spēkā stājās grozījumi Notariāta likumā, kas noteica, ka laulību var šķirt arī pie notāra, informē Tieslietu ministrija.

Kopš 2011.gada 1.februāra Latvijā laulību šķir divas institūcijas: tiesa un zvērināts notārs, kas šķir tā saukto bezstrīdus laulību, proti, tās ir lietas, kurās laulība tiek šķirta pēc abu laulāto kopīga pieteikuma un laulātajiem nepastāv savstarpēju strīdu par, piemēram, mantiskiem jautājumiem vai uzturlīdzekļu apmēru.

Piemēram, 2010. gadā tiesās saņemti 5227 pieteikumi par laulības šķiršanu, 2011. gadā, kad spēkā stājās minētie grozījumi, – 2814, 2012. gadā – 2378, 2013. gadā – 2083, 2014. gadā – 2001 pieteikums. Turklāt, ja salīdzina 2008. un 2014. gadā saņemto laulības šķiršanas pieteikumu tiesās skaitu, tad 2014. gadā tas ir gandrīz četras reizes mazāks nekā 2008. gadā. Savukārt, pagājušā gada laikā zvērināti notāri kopumā saņēmuši 4993 pieteikumus par laulību šķiršanu.

Līdz ar ko uzskatāms, ka šīs izmaiņas veiksmīgi sasniegušas mērķi, jo krietni samazinājusies tiesu noslodze laulības šķiršanas lietās.

 
Padalies

laukudzive.lv © 2021 All Rights Reserved

Designed by WPSHOWER

Powered by WordPress