Precizē Ministru kabineta noteikumus par valsts un Eiropas Savienības atbalstu lauku attīstībai

10. janvārī valdība apstiprināja Zemkopības ministrijas (ZM) izstrādātos grozījumus Ministru kabineta (MK) 2011. gada 4. oktobra noteikumos Nr.764 „Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu lauku attīstībai pasākumā „Konkurētspējas veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” un pasākumā „Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā””.

Līdz ar grozījumiem šajos MK noteikumos precizēts, ka atbalstu nevar saņemt atbalsta pretendents, kas nodarbojas vai plāno darboties ar zivsaimniecības produktu pārstrādi, jo šāda veida atbalsts ir pieejams Rīcības programmas Eiropas Zivsaimniecības fonda atbalsta ieviešanai Latvijā 2007.–2013.gadam atbalsta pasākumos un ir jānodrošina nošķirtība.

Līdz šim noteikumi paredzēja, ka atbalsta pretendents ir juridiska persona, kura ir Pārtikas un veterinārajā dienestā reģistrējies pārtikas uzņēmums, kas nodarbojas ar lauksaimniecības produktu pārstrādi mājas apstākļos, un kuras iegūtais gala produkts ir minēts Līguma par Eiropas Savienības darbību I pielikumā, vai juridiska persona, kas plāno nodarboties ar lauksaimniecības produktu pārstrādi mājas apstākļos, lai iegūtu gala produktu, kas minēts Līguma par Eiropas Savienības darbību I pielikumā.

Plašāka informācija pieejama MK mājas lapā.

 
Padalies

laukudzive.lv © 2021 All Rights Reserved

Designed by WPSHOWER

Powered by WordPress