Rīgā tiks ierobežoti trokšņu robežlielumiRīga nav klusākā un mierīgākā vieta kur dzīvot, apkārt nemitīgi ir dzirdamas sirēnas, automašīnu bremzes un citādi trokšņi. Taču Rīgas dome ir izlēmusi galvaspilsētu padarīt klusāku un iedzīvotājiem mierīgāku. Tiek paredzēts uzstādīt prettrokšņa ekrānus uz renovējamā satiksmes pārvada pār dzelzceļu Kārļa Ulmaņa gatvē. To kompensēs Rīgas pašvaldība un pretrokšņu ekrāni jāuzstāda līdz 2015. gada beigām. Turpretī AS "Latvijas dzelzceļš" ir jāizdomā veids kā cīnīties ar sliežu ceļa radīto troksni, lai novērstu vides trokšņus galvaspilsētā.

Rīgas dome informē, ka rīcības plānu trokšņa samazināšanai Rīga bija akceptējusi jau 2012. gadā, bet šogad beidzot Ministru kabinets pieņēma jaunus noteikumus par trokšņu novērtēšanas un pārvaldības kārtību, tāpēc plāns tika aktualizēts un izstrādāts.

Pētot trokšņu līmeņus tika konstatēts, ka gandrīz 30% no Rīgas teritorijas tiek pārsniegti trokšņu atļautie robežlielumi, it īpaši tas novērojams Rīgas vēsturiskajā centrā naktī. Dienā un vakarā trokšņu robežlielumi tiek pārsniegti lielākoties maģistrālajās ielās, piemēram, Brīvības ielā, Kr. Valdemāra ielā, Kr. Barona ielā un Lāčplēša ielā.

"Latvijas dzelzceļam" ir jāsamazina vilcienu kustības ātrumi Rīgas pilsētas robežās septiņos posmos un gar dzelzceļa līniju jāuzbūvē trokšņus aizturošus 4 metrus augstus prettrokšņu ekrānus.

Laika posmā no 2015. līdz 2019. gadam plānots veikt vairākus vides trokšņus samazinošus pasākumus, pirmkārt, novirzot satiksmi no Rīgas vēsturiskā centra. Tiek plānots pašvaldības kopīpašumā esošās ēkas uzlabot ar dubultfasādi, kam piemīt skaņu izolējošas īpašības.

Lai veiktu šīs pārmaiņas, nepieciešami kardināli risinājumi nākotnē, būtu jāierīko jaunas gājēju ielas, Rīgas vēsturiskā centra apvidielu projektēšana un citi tikpat nopietni risinājumi. Taču ja viss izdotos, līdz 2019. gadam aptuveni 20 tūkstošiem cilvēku būtu mierīgāka apkārtne un daudz mazāks trokšņu radītais diskomforts.

 
Padalies

laukudzive.lv © 2021 All Rights Reserved

Designed by WPSHOWER

Powered by WordPress