Rīgas dome nepieļaus, ka 25 000 rīdzinieku liek piemaksāt par bērnudārziem

Rīgas dome kategoriski nepiekrīt Saeimas Budžeta un finanšu komisijas Demogrāfijas lietu apakškomisijas un Izglītības un zinātnes komisijas priekšlikumu par pirmsskolas finansēšanas sistēmas iespējamo maiņu.
“Rīgas dome nepieļaus, ka Saeimas valdošā koalīcija liek 25 000 rīdzinieku, kas pašlaik bez maksas izmanto pašvaldības bērnudārzu pakalpojumus, maksāt par šo pakalpojumu”, norāda Rīgas domes priekšsēdētājs Nils Ušakovs.

“Savukārt attiecībā uz priekšlikumu par bērnudārzu maksājumu izlīdzinašanas fondu gribētos atgādināt, ka jau šobrīd Rīga ik gadu maksā vairāk nekā 48 miljonus latu pašvaldību izlīdzināšanas fondā, vēl 210 miljoni latu tiek pārskaitīti uz citām pašvaldībām, kuru iedzīvotāji strādā galvaspilsētā un izmanto tās infrastruktūru”, saka N.Ušakovs.

Nav arī saprotams, par kura budžeta finansējuma pārdali tiek runāts, jo valsts sedz salīdzinoši nelielu finansējuma daļu pirmsskolas izglītības pakalpojuma nodrošināšanai, proti, bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pirmsskolas izglītības pedagogu darba samaksu. Pārējās izmaksas gulstas uz pašvaldības pleciem. Jau šobrīd Rīgas pilsētas pašvaldības budžetu ir skāruši valsts budžeta konsolidācijas pasākumi, samazinot iedzīvotāju ienākuma nodokli par 2 procentpunktiem.

Rīgas domes 2011.gada 19.maija saistošie noteikumi Nr.123 „Kārtība, kādā Rīgas pilsētas pašvaldība īsteno pirmsskolas izglītības nodrošināšanas funkciju” attiecina vienlīdzīgas pieejas princips tiek uz visām Rīgas administratīvajā teritorijā esošajām izglītības iestādēm, kuras īsteno pirmsskolas izglītības programmas – gan pašvaldības, gan privātajām.

Neizpratni rada komisijā izskanējušais viedoklis par bērnu pieskatīšanas centru un aukļu dienestu iekļaušanu vienotā finansēšanas sistēmā, jo Vispārējās izglītības likuma 21.pantā noteikts, ka pašvaldībai savā administratīvajā teritorijā jānodrošina vienlīdzīga pieeja pirmsskolas izglītības iestādēm bērniem no pusotra gada vecuma. Tā kā bērnu pieskatīšanas centri un aukļu dienesti nav izglītības iestādes, tad Rīgas pilsētas pašvaldība šo pieskatīšanas pakalpojumu nesubsidē.

Izglītības nodrošināšana likumā „Par pašvaldībām” noteikta kā tās autonomā funkcija, tāpēc pašvaldības tiešais uzdevums ir gādāt par šīs funkcijas izpildi, ko Rīgas pilsētas pašvaldība arī pilnībā nodrošina ar savu tiesisko regulējumu.

Avots: nra.lv
Padalies

laukudzive.lv © 2021 All Rights Reserved

Designed by WPSHOWER

Powered by WordPress