Tukuma novadā konstatēta bakteriālā iedega

Divos savstarpēji tuvā attālumā no bumbierēm ņemtos paraugos Tukuma novadā konstatēta bīstama augļu koku slimība - bakteriālā iedega (izraisa baktērija Erwinia amylovora). Šā gada 7.augustā Valsts augu aizsardzības dienestā (VAAD) pieņemts lēmums par fitosanitāro pasākumu piemērošanu.


Šogad VAAD veicis 618 pārbaudes bakteriālo iedegu (Erwinia amylovora) atklāšanai. Tāpat kā katru gadu, īpaša uzmanība tiek pievērsta stādaudzētavām un to apkārtnei - tur šogad veiktas jau 195 pārbaudes, kā arī komercdārziem - lielajiem augļu dārziem, kur tiek audzēti tirdzniecībai paredzētie augļi - tajos veiktas 182 pārbaudes. Pārējās pārbaudes veiktas dažādās šīs slimības saimniekaugu augšanas vietās - piemājas dārzos, pamestos dārzos, apstādījumos, savvaļā, kā arī tirdzniecības vietās.


Līdz šā gada 7.augustam noņemti 335 paraugi, no tiem izanalizēti 199. Bakteriālās iedegas konstatētas divos savstarpēji tuvā attālumā no bumbierēm ņemtos paraugos Tukuma novadā.


2013.gada 7.augustā pieņemts VAAD lēmums par fitosanitāro pasākumu piemērošanu. Lēmumā noteikts, ka apstādījumi, kuros konstatēts šis augu karantīnas organisms, tiek atzīti par bakteriālo iedegu perēkli, un teritorija 3 km rādiusā ap perēkli - par buferzonu. Pamatojoties uz pieņemto lēmumu par fitosanitārajiem pasākumiem, jāiznīcina 2 inficētās bumbieres, ābele ar vizuālajām bakteriālo iedegu pazīmēm un klinteņu dzīvžogs 26 m garumā.


Patlaban buferzonā pastiprināti tiek veiktas pārbaudes, lai konstatētu, vai organisms ir izplatījies apkārtējā teritorijā.


Latvijā bakteriālā iedega pirmo reizi konstatēta 2007.gada jūlijā, kad atklāti 26 šīs slimības perēkļus VAAD inspektori atklāja Zemgales, Rīgas, Latgales un Dienvidkurzemes reģionos. Visplašāk bakteriālās iedegas bija izplatīta Zemgalē. Apkarot bakteriālo iedegu var vienīgi izcērtot un iznīcinot inficētos un apkārtesošos kokus, tādēļ tika piemēroti ļoti strikti fitosanitārie pasākumi. 2011. gadā atklāts tikai viens perēklis Zemgalē, bet 2012.gadā bakteriālās iedegas Latvijā netika konstatētas.


Latvijai ir piešķirts aizsargājamās zonas statuss uz šo organismu. Tas nozīmē, ka, lai Latvijā izplatītu bakteriālo iedegu saimniekaugus jāievēro papildus prasības, kā arī tiek veiktas regulāras pārbaudes dažādās bakteriālās iedegas saimniekaugu augšanas un audzēšanas vietās. Bakteriālo iedegu saimniekaugi - augi, kuri var inficēties ar šo slimību: ābeles, bumbieres, krūmcidonijas, vilkābeles, pīlādži, korintes, klintenes, cidonijas, pirakantas (ugunsērkšķi), mespili, stranvēzijas, eriobotrijas.


Avots: nra.lv


 

Padalies

laukudzive.lv © 2021 All Rights Reserved

Designed by WPSHOWER

Powered by WordPress