Valdība atbalsta lauksaimniecības zemes iegādes ierobežojumus

Šodien pie Ministru kabineta (MK) pulcējās lauksaimnieku nevalstiskās organizācijas un gandrīz 100 lauksaimnieki, kā rezultātā valdība atbalstīja grozījumus likumā "Par zemes privatizāciju lauku apvidos". Akcijas laikā lauksaimnieki no zemes un svecēm bija izveidojuši Latvijas kartes kontūru. Ministriem un citiem garāmgājējiem tika dalīti maisiņi ar melnzemi, tādā veidā simbolizējot nesakārtoto lauksaimniecības zemes iegādes politiku.

Pagājušās nedēļas sākumā Ministru Kabineta (MK) darba kārtībā netika iekļauts jautājums par lauksaimniekiem kritiski svarīgajiem grozījumiem likumā "Par zemes privatizāciju lauku apvidos", kuri paredz noteikt vairākus ierobežojumus lauksaimniecības zemes iegādei. Jautājuma neiekļaušana MK darba kārtībā rosināja lauksaimnieku nevalstiskās organizācijas protesta akcijai, jo šis ir pēdējais brīdis, lai likuma grozījumi tiktu atbalstīti Ministru kabinetā un tālāk virzīti izskatīšanai Saeimā.

Biedrības "Zemnieku saeima" valdes priekšsēdētāja vietniece Maira Dzelzkalēja: "Paldies mūsu lauksaimniekiem par dalību protesta akcijā, jo tas pierāda, ka mums rūp, kas notiek ar Latvijas zemi. Kā arī aizejošajai valdībai, jo viņu šās dienas lēmums ir solis uz lauksaimniecībā izmantojamās zemes nonākšanu tam paredzētajam nolūkam - ražošanai, nevis investīciju darījumiem. Novēlam, lai Saeimas deputāti nepakļaujas šauram interešu lokam un pieņem likuma grozījumus kas nodrošinātu Latvijas zemes izmantošanu tai paredzētajam mērķim - lauksaimniecībai, un tādejādi nodrošinātu valsts ekonomisko izaugsmi!"

Latvijas Lauksaimniecības kooperatīvu asociācijas priekšsēdētāja vietniece Ilze Aizsilniece: "Esam gandarīti, ka valdība pēdējā brīdī izšķīrās par atbalstu ražojošiem lauksaimniekiem - mums šie grozījumi ir ļoti svarīgi. Lai arī šodien lēmums ir pozitīvs, apzināmies, ka priekšā vēl liels darbs, lai pārliecinātu Saeimas deputātus. Šodienas protesta akcija, kura guva atsaucību zemnieku vidū, neraugoties pat uz stipro salu, apliecina, ka esam tam gatavi!"

Grozījumos likumā "Par zemes privatizāciju lauku apvidos" ir iekļauti kritēriji, kuri tiktu piemēroti lauksaimniecībā izmantojamās zemes (LIZ) iegādei, lai veicinātu lauksaimniecībā izmantojamās zemes nonākšanu tam paredzētajam nolūkam - lauksaimnieciskajai ražošanai, nevis investīciju darījumiem. Lauksaimnieku nevalstiskās organizācijas sadarbībā ar Zemkopības ministriju ir izstrādājušas kritērijus, kuri turpmāk tiks piemēroti LIZ pirkšanas darījumiem. Piemēram, lauksaimnieciskās zināšanas vai darba pieredze, obligāta zemes izmantošana lauksaimnieciskās produkcijas ražošanai, nosacījumi jaunajiem lauksaimniekiem. Likumprojekts neliegs lauku īpašumu iegādi arī pilsētniekiem.

Protesta akcijā piedalījās lauksaimnieki no biedrībām Zemnieku saeima, Latvijas Lauksaimnieku kooperatīvu asociācija, Latvijas Bioloģiskās lauksaimniecības asociācija, Latvijas Statūtsabiedrību asociācija, Latvijas Jauno Zemnieku klubs un Latvijas Zemnieku federācija.

Avots: nra.lv
Padalies

laukudzive.lv © 2021 All Rights Reserved

Designed by WPSHOWER

Powered by WordPress