Valsts kanceleja aicina iedzīvotājus iesaistīties administratīvā sloga mazināšanā

Valsts kanceleja aicina iedzīvotājus ziņot, ja nākas sastapties ar garām rindām, sarežģītām procedūrām un citām administratīvā sloga izpausmēm, kā arī piedāvāt risinājumus birokrātijas mazināšanai. Iesaistīties iespējams, aizpildot anketu Ministru kabineta mājas lapas sadaļā Mazinām slogu kopā.


Valsts kancelejas direktore Elita Dreimane uzsver, ka viens no svarīgākajiem valsts pārvaldes uzdevumiem ir samazināt administratīvo slogu iedzīvotājiem un pilnveidot valsts sniegto pakalpojumu kvalitāti, tādēļ tiek veikta normatīvā regulējuma analīze nozaru griezumā, kā arī panākta vienošanās ar Latvijas Darba devēju organizāciju un Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameru par uzņēmējiem aktuālo sarežģīto procedūru apzināšanu un risināšanu. E.Dreimane informē, ka iedzīvotāju sniegtā informācija tiks analizēta un pamatotām problēmām tiks gatavoti priekšlikumi izmaiņām normatīvajos aktos.


Valsts kanceleja un ministrijas turpina darbu administratīvā sloga mazināšanā - izvērtējot nepieciešamību pēc privātpersonas fiziskas klātbūtnes, lai saņemtu, piemēram, izziņu vai atļauju, kā arī izskaužot prasību iesniegt tādus dokumentus, kas jau ir valsts institūciju rīcībā, veicinot dokumentu iesniegšanu vai saņemšanu elektroniski un rodot risinājumu procedūrām, kuras rada nesamērīgus finansiālus izdevumus un laika resursu patēriņu.


Valsts kanceleja ir centrālā valsts pārvaldes iestāde, kas sadarbībā ar ministrijām sniedz Ministru kabinetam priekšlikumus par valsts attīstības prioritātēm un nodrošina valsts pārvaldes attīstības politikas izstrādi, koordinē un pārrauga tās ieviešanu.


Avots: nra.lv

Padalies

laukudzive.lv © 2021 All Rights Reserved

Designed by WPSHOWER

Powered by WordPress