Valsts kontrole skaidros, vai zāļu sistēma ir pacientu interesēs

Valsts kontrole (VK) sākusi revīziju par valsts budžeta līdzekļu izlietojuma likumību un ekonomiskumu ambulatorajai ārstēšanai paredzēto zāļu iegādes izdevumu kompensācijai un aicina arī iedzīvotājus ziņot par problēmām, iegādājoties kompensējamos medikamentus.


Revīzijas mērķis ir pārbaudīt valsts budžeta līdzekļu, kuri paredzēti zāļu iegādes kompensācijai, izlietojuma likumību, efektivitāti un ekonomiskumu. Valsts kontrole ir arī apņēmusies noskaidrot, vai valstī izveidotā ambulatorajai ārstēšanai paredzēto zāļu un medicīnisko ierīču iegādes izdevumu kompensācijas kārtība darbojas iedzīvotāju interesēs. Lai informācija būtu pilnīgāka un iespējami plaši atspoguļotu esošo situāciju, VK lūdz iedzīvotājus ziņot par problēmām, iegādājoties kompensējamos medikamentus, kurus pilnībā vai daļēji – 100, 75 vai 50 procentu apmērā – apmaksā valsts.


Revidentu darbā noderētu informācija par gadījumiem, kad, pērkot valsts 100 procentu apmērā apmaksātus medikamentus, iedzīvotājiem tomēr jāpiemaksā. Tāpat būtu noderīga informācija par situāciju, ja aptiekās nav pieejamas ārsta izrakstītās valsts kompensējamās zāles, cik ilgi tās jāgaida un vai aptiekas darbinieks piedāvā iegādāties līdzvērtīgus kompensējamos medikamentus, liekot piemaksāt par tiem. Revidenti uzklausīs informāciju par to, ja receptē norādīts medikamenta vispārīgais nosaukums vai ir atzīme atļauts aizvietot, bet farmaceits nepiedāvā lētāko valsts apmaksājamo alternatīvu.


Interesanti, ka VK arī vēlas uzzināt gadījumus, kad ārsts izraksta recepti ar valsts kompensējamiem medikamentiem, norādot medikamenta vispārīgo nosaukumu, un aptiekas darbinieks piedāvā lētāko (references) medikamentu, taču tas nedod vēlamo ārstēšanas efektu. VK noteikti apliecina, ka saņemtā informācija būs konfidenciāla un netiks izpausta citām personām. Iegūtās ziņas tiks izmantotas tikai apkopotā veidā, nenorādot personu datus.


VK aicina, sniedzot informāciju, precīzi norādīt receptes izrakstīšanas datumu, medikamenta nosaukumu (devu un stiprumu), medikamenta iegādes datumu, cenu un piemaksāto summu, kā arī, ja iespējams, pievienot dokumentu kopijas (ieskanētu īpašo recepti un aptiekas čeku).


___


AICINĀJUMS


Valsts kontrole aicina ziņot par problēmām, iegādājoties valsts kompensētus medikamentus.


Informācija jāsūta elektroniski Valsts kontrolei.


E-pasta adrese tresais@lrvk.gov.lv


Avots: nra.lv /Inga Paparde


 

Padalies

laukudzive.lv © 2021 All Rights Reserved

Designed by WPSHOWER

Powered by WordPress