Vardarbīgos Latvijas iedzīvotājus grib uzraudzīt stingrāk

Ministru kabinets atbalstīja Tieslietu ministrijas (TM) izstrādāto Preventīvo piespiedu līdzekļu koncepciju, kas paredz aizsargāt apdraudētās personas un novērst vardarbības cēloņus vēl pirms nozieguma izdarīšanas.


Uzmanāma potenciālā varmākas statusu varēs piemērot cilvēkam no 11 gadu vecuma, ja šī persona bijusi vardarbīga vai kāds sniedzis tādas ziņas.


Pašlaik valsts un pašvaldību institūciju rīcībā trūkst likumā pamatotu instrumentu upuru aizsardzībai. Savukārt koncepcijā sagatavoti priekšlikumi personas dzīvības, veselības, dzimumneaizskaramības tikumības un brīvības aizsardzībai, kā arī vardarbības novēršanai.


Potenciālais varmāka uzraudzības institūciju redzeslokā nonāks pēc kāda notikuma vai informācijas saņemšanas no konkrētām fiziskām personām vai nevalstiskajām organizācijām. Personas drošību sabiedrībai izvērtēs arī pēc ieslodzījuma vietas atstāšanas.


Preventīvie līdzekļi praksē izpaudīsies kā personas uzraudzība – pieprasīs ziņot par dzīvesvietu, darba vai mācību vietu, kā arī dzīvesvietas atstāšanu. Vēl programmā ietilps pienākums noteiktā laikā atrasties noteiktā vietā, aizliegums tuvoties noteiktai vietai vai piedalīties noteiktos pasākumos, aizliegums sazināties ar kādu personu vai personu loku, aizliegums lietot apreibinošas vielas, pienākums saņemt sociāli rehabilitējošus pakalpojumus, rehabilitējošās aizsardzības noteikšana, kā arī preventīvā drošības nauda – pienākums uz noteiktu laika periodu iemaksāt naudas summu no 50 līdz 5000 latiem, kuru persona zaudēs, ja izdarīs atkārtotu vardarbīgu nodarījumu.


Rehabilitējošā palīdzība varmākam palīdzēs atrast dzīvesvietu un risinās nodarbinātības jautājumus, savukārt upuriem tiks sagādāta iespēja saņemt psiholoģisko palīdzību un sociālās rehabilitācijas pakalpojumus.


Preventīvie pasākumi attieksies uz personām, kas sasniegušas 11 gadu vecumu un kuru uzvedībā konstatēs vardarbības riskus. Uz jautājumu, kur 11 gadus vecs bērns ņems līdzekļus preventīvajai drošības naudai, TM Krimināltiesību departamenta direktore Indra Gratkovska atbild, ka katram gadījumam tiks piemeklēti atbilstoši risinājumi. Savukārt tieslietu ministrs Jānis Bordāns paskaidro, ka izmaiņas likumos sniegtu tiesības rīkoties vēl pirms nozieguma nodarīšanas, norādot, ka gandrīz trešdaļa sieviešu Latvijā ir cietušas no vardarbības un šādas izmaiņas likumdošanā palīdzētu risināt viņu problēmas. Par programmas realizāciju J. Bordāns teic, ka visefektīvāk būtu to uzticēt pašvaldībām, kas vislabāk pazīstot teritorijā dzīvojošos cilvēkus. Preventīvo piespiedu līdzekļu sistēmas izveidei un funkcionēšanai 2017. gadā būs nepieciešami 3 751 112 latu.


***


UZZIŅAI


Koncepcija pamatota, izmantojot 2010. gada statistiku:


Cietsirdība un vardarbība pret nepilngadīgo 167


Tīši miesas bojājumi (viegli, vidēja smaguma, smagi) 2243


Izvarošana 90


Vardarbīga dzimumtieksmes apmierināšana 34


Pavešana netiklībā 61


Dzimumsakari ar personu līdz 16 gadiem 38


Noziedzīgi nodarījumi pret ģimeni 384


Citi noziedzīgi nodarījumi pret ģimeni 165


Avots: nra.lv /Laura Sīle


 

Padalies

laukudzive.lv © 2021 All Rights Reserved

Designed by WPSHOWER

Powered by WordPress