Zemgales jaunie un pieredzējušie lauksaimnieki iepazīstas ar Kurzemes un Zemgales saimniecībām

2011. gada 11. novembra rītā Jelgavā pulcējās gan jauni, gan pieredzējuši un zināt griboši Jelgavas apkārtnes topošie un esošie lauksaimnieki, kuri pozitīvā gaisotnē devās Valsts Lauku tīkla pasākumu ietvaros organizētā pieredzes apmaiņas braucienā „Lauku iespējas”.
Pieredzes apmaiņas braucienā 22 dalībnieki iepazinās ar Kurzemes un Zemgales saimniecībām – Auces, Skrundas, Saldus, Kuldīgas un Dobeles novadā.

Pirmā saimniecība, kuras pieredzi un nākotnes plānus iepazina brauciena dalībnieki, bija LLU Mācību un pētījumu saimniecība „Vecauce”. Rīts bija dzestrs, bet tik un tā ar lielu interesi visi klausījās saimniecības pārstāves Sandras Ciezeres teiktajā. Saimniecībā tiek audzēti galvenokārt piena liellopi, kuriem ir izveidotas mūsdienīgas kūtis un slaukšanas zāle, kur vislielākā interese bija par slaukšanas robotiem. Mācību un pētniecības saimniecībā strādā vairāki pilna laika darbinieki, bet praksē tiek pieņemti arī LLU studenti, kuri saimniecībā apgūst praktiskas iemaņas darbā ar liellopiem. Saimniecībā tiek audzēti arī gaļas liellopi, kuri joprojām atradās āra ganībās un tikai novembra beigās tos bija plānots vest telpās. Bijušie studenti atcerējās saimniecībā pavadītās prakses, jaunie studenti iepazina topoši mācību saimniecību un pieaugušo lauksaimniekiem bija interesanti iepazīt LLU MPS „Vecauce” attīstību, kurā ir ne vien sakārtotas lopu novietnes, bet arī uzcelta biogāzes ražotne un tiek būvēts veterinārais bloks.

Pēc saimniecības „Vecauce” iepazīšanas, dalībnieki devās uz z/s „Valti”, kur tikās ar saimniekiem Rihardu un Vandu Valtenbergiem. Grupas dalībniekus saimnieks sagaidīja pie saviem mīluļiem – skaistajiem un spēcīgajiem gaļas liellopiem, kuri ganās vairāku simtu hektāru platībā. Saimniecība nodarbojas ar tīršķirnes un krustojumu liellopu audzēšanu vaislai, nobarošanai un gaļas ražošanai, ar piena sivēnu pārdošanu un cūkgaļas ražošanu, graudaugu un pārtikas kartupeļu audzēšanu, kā arī biškopību. Saimnieki jau vairākus gadus sešos saimniecības dīķos audzē karpas, līņus un orfas. Ziemas sezonā zivis var ķert speciālos zivju mājas baseinos, kas izveidoti, uzpludinot Bērzenes upes līkumu. Saimniecība atrodas NATURA 2000 teritorijā. Saimnieks ir enerģisks un apņēmības pilns! Pēc saimniecības apskates noritēja diskusija par un ap Latvijas lauksaimniecību! Secinājums viens – ir grūti, bet, ja darbojās, tad viss notiek!

SIA „Pampāļi” vadītājs Jānis Vaļko laipni sagaidīja dalībnieku grupu pusceļā, lai nenomaldītos. Bet saimniecība ir tik liela, ka domājam – jebkuram pajautājot, mums parādītu ceļu uz pareizo pusi. Šajā saimniecībā jauniešiem izvērtās interesantas diskusijas par saimniecības tehniku, saimniecības pārvaldību un liellopu audzēšanu, jo J.Vaļko kā Latvijas Lauksaimniecības universitātes absolvents bija ļoti atvērts un ieinteresēts dalīties pieredzē ar jaunajiem studentiem. Saimniecība nodarbojas ar piena lopkopību un laukkopību. Tā ir moderna un sakārtota, jo kā saimnieks uzskata – kārtībai ir jābūt, un saimniekošanas rezultāti ir redzami: saimniecība paplašinās un kļūst modernāka, ir iesākta biogāzes ražotnes celtniecība.
Patīkami pārsteigti bija brauciena dalībnieki, kad SIA „Pampāļi” vadītājs aicināja turpināt sarunas pie siltas kafijas un tējas tases, baudot vietējā kafejnīcā pagatavotos salātiņus un našķus. Izvērtās interesantas diskusijas par lauksaimniecību un lauksaimniecības politiku, jo saimnieks aicināja arī studentus izteikt viedokli par saimniecības attīstību un lauksaimniecību.

Pēc aktīvās diskusijām un siltas tējas tases brauciena dalībnieki devās uz Kuldīgas novadu, kur Vārmes pagasta zemnieku saimniecībā „Bētas” saimnieko Ilmārs Pilenieks. Lai rudens tumsā nenomaldītos, mūs uz lielā ceļa sagaida saimnieks un pa mazāku un līkumotu meža ceļu ieved z/s „Bētas” sētā. Saimnieks mūs sagaida ar smaidu un kā jau kārtīgs saimnieks – ar kārtīgu vakariņu galdu, pie kura viņš pastāsta par sevi, saimniecības vēsturi, apkārtnes vēsturi un citām tēmām. Saimniecība nodarbojās ar piena un gaļas lopkopību – tiek audzētas 8 piena liellopu šķirnes un tik pat arī gaļas liellopu šķirnes - kopā vairāk kā 1000 liellopu vienības. Lai nodrošinātu saimniecību un klientus ar pašu audzētu dažāda veida gaļu, tiek audzētas arī lamas, kuras ik pāris gadu tiek cirptas un to vilna izmantota, aitas, cūkas, vistas, pīles un zosis! Saimniecības viesiem ir iespēja apskatīt arī mežacūkas un stirniņu, kas tiek audzēti saimniecībā. Nākamajā rītā brauciena dalībnieki izstaigāja plašo saimniecību, apskatot dzīvniekus, saimniecības ēku izkārtojumu un tehniku.

Pēc z/s „Bētas” apskates dalībnieki dodas uz Dobeles novada Kaķeniekiem, kur saimniecībā SIA „AGRO Kaķenieki” sagaidīja Iveta Dravniece, kura nu jau vairākus gadus ir liellopu saimniecības vadītāja. Uzņēmums nodarbojas ar piena lopkopību un laipni dalījās saimniecības veidošanas un vadīšanas pieredzē. Brauciena dalībnieki un īpaši studenti aktīvi diskutēja par piena lopkopības aktualitātēm un lauksaimniecību, bet vislielākā interese bija par karuseļa tipa slaukšanas zāli ar 32 slaukšanas vietām. Liela interese bija par kūtsmēslu lagūnām, ko plānots paplašināt, kā arī aktuāls bija jautājums par biogāzes ražotnes būvniecību, kas esot saimniecības attīstības perspektīvā. Jauniešiem liela interese bija par jaunumu – Latvijā vienīgo automātisko barības dalītāju - pašgājēju DOBERMAN, kas saimniecībā bija iegādāts tikai pirms nedēļas. Saimniecības darbinieki demonstrēja DOBERMAN darbību, un redzētais atstāja spilgtu pozitīvu iespaidu uz brauciena dalībniekiem.

Pieredzes apmaiņas brauciens izdevās ļoti labi! Brauciena dalībnieki bija ieinteresēti saimniecību darbības pieredzē un aktīvi diskutēja par dažādiem jautājumiem, kas noderēs visiem brauciena dalībniekiem, jo katram ir sava vai vecāku saimniecība, kur gūtās idejas un pieredzi izmantot! Dalībnieku starpā brauciena laikā notika savstarpējas diskusijas un informācijas apmaiņa par Latvijas lauksaimniecību!

Paldies brauciena dalībniekiem par atsaucību un pozitīvo novērtējumu par iespēju apskatīt, mācīties, uzdot jautājumus un kopīgi ar saimniekiem rast atbildes uz tiem!
Paldies Valsts Lauku tīklam par atbalstu un iespēju doties pieredzes apmaiņas braucienā!     Avots: www.laukutikls.lv
Padalies

laukudzive.lv © 2021 All Rights Reserved

Designed by WPSHOWER

Powered by WordPress