Eiropas Komisija Latvijai apstiprina oficiāli brīvas no govju brucelozes valsts statusu

Eiropas Komisijas (EK) Pastāvīgās pārtikas un dzīvnieku veselības komitejas Dzīvnieku veselības un labturības, kontroles un importa nosacījumu sekcijas sanāksmē Briselē vienbalsīgi atbalstīts EK lēmums piešķirt Latvijai oficiāli brīvas valsts statusu no govju brucelozes.

Līdz ar  EK Pastāvīgās pārtikas un dzīvnieku veselības komitejas Dzīvnieku veselības un labturības, kontroles un importa nosacījumu sekcijas lēmumu ir apstiprināts fakts, ka Latvijā veiksmīgi tiek realizēta govju brucelozes uzraudzības un kontroles programma, kas ir viens no galvenajiem nosacījumiem dzīvnieku brīvai pārvietošanai un tirdzniecībai gan Latvijā, gan pārējās ES dalībvalstīs, kā arī eksportā uz trešajām valstīm.

Ņemot vērā labvēlīgo epizootisko situāciju Latvijā un Pārtikas un veterinārā dienesta veiksmīgi ieviesto govju brucelozes uzraudzības programmu, EK izvērtētais Latvijas ziņojums izplatīts pārējām Eiropas Savienības dalībvalstīm.

 
Padalies

laukudzive.lv © 2021 All Rights Reserved

Designed by WPSHOWER

Powered by WordPress