Iedzīvotāji cer, ka Latvenergo tagad samazinās tarifus

Administratīvā apgabaltiesa nepiekrīt Latvenergo un Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas uzskatam, ka elektroenerģijai piemērot no patēriņa atkarīgu, diferencētu tarifu ir pamatoti un sociāli atbildīgi. Lēmumu, kas lielākajiem elektrības patērētājiem liek maksāt vairāk, tiesa atcēlusi.


Saskaņā ar tiesas lēmumu atcelts regulatora lēmums, kas ļāva turpināt darboties diferencētajiem tarifiem, bet pašam regulatoram prasību tiesā iesniegušajiem cilvēkiem būs jāatmaksā 20 lati, kurus tie iztērējuši, iemaksājot valsts nodevu, kopā – 520 latus. Tiesa, pilnīgu uzvaru prasības iesniedzējiem svinēt ir pāragri, jo spriedumu 30 dienu laikā no tā sastādīšanas dienas var pārsūdzēt Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departamentā, kasācijas sūdzību iesniedzot Administratīvajā apgabaltiesā.


Pērnā gada februārī regulators, atkārtoti izskatot savu lēmumu, nemainīja kārtību, kas noteica – lielāki elektroenerģijas tarifi tiek piemēroti tām mājsaimniecībām, kuras gada laikā patērē vairāk elektroenerģijas. Proti, par pirmajām 1200 kilovatstundām visiem jāmaksā iepriekšējais tarifs – 8,25 santīmi par kilovatstundu, bet, kad limitu pārsniedz, par katru nākamo kilovatstundu jāmaksā 10,74 santīmi.


Tiesa uzskata, ka Latvenergo piedāvātā tarifu diference neatbilst likumā nostiprinātajam principam, ka tarifiem jāatbilst ekonomiski pamatotām izmaksām un jānodrošina uzņēmuma rentabilitāte. Turklāt tiesai nav bijuši pieejami dokumenti, kas ļautu izprast, kādas ir uzņēmuma pakalpojuma tirdzniecības izmaksas. Neesot bijis iespējams arī izdibināt uzņēmuma aprēķinus, kuru pamatā pieņemti apstrīdētie tarifi.


Varēs uzelpot


Uzzinot par tiesas lēmumu, Latvijas Patērētāju interešu aizstāvības asociācijas vadītāja Tekla Žabova bija sajūsmā, jo neesot ticējusi, ka šāds lēmums varētu tikt pieņemts. «Nu tad šoreiz ir noticis brīnums – viss regulators nolikts pie malas!» teica T. Žabova. Organizācija tiesā vērsusies, jo par netaisnību saņēmusi ārkārtīgi daudz sūdzību no neapmierinātiem iedzīvotājiem. Sākotnēji pieteikumu centusies iesniegt pati organizācija, bet saņēmusi atteikumu, jo sabiedriskajām organizācijām vērsties tiesā pret valsts iestādi neesot tiesības. Tādēļ, pārstāvot patērētāju intereses, tiesā ar iesniegumu vērsusies arī viņa pati. Arī kāda Valmierā dzīvojoša vientuļā māte, kura rūpējas par diviem bērniem, pauda gandarījumu par šādu tiesas lēmumu. «Viens cilvēks ar tām simts kilovatstundām var izdzīvot un vēl paliek pāri, bet visvairāk cieš tādi kā es. Nav iespējams kaut vai izmazgāt un izgludināt veļu, kuru mazie bērni spēj sasmērēt neiedomājamos daudzumos,» teica Anita, kura cer, ka pēc šā lēmuma viņas budžets varēs uzelpot vismaz elektrības rēķinu dēļ.


Nejūtas vainīgi


Uzzinājis par tiesas lēmumu, Latvenergo komunikācijas direktors Andris Siksnis nevēlējās iedziļināties tiesas lēmuma iztirzāšanā, jo uzņēmumam vēl neesot bijusi iespēja iepazīties ar tiesas motivāciju, taisot šādu lēmumu. Tomēr viņš norādīja, ka uzņēmumam neesot jājūt vainas apziņa par apstrīdēto tarifu pieņemšanu. «Mums nav jājūtas vainīgiem vai nepamatoti aprēķinājušiem, jo viss darīts atbilstoši normatīvajiem aktiem un regulatora metodikai. Mūsu darbība ir pamatota, un nav nekādu darbību ārpus normatīviem. Turklāt mums ir tāds tarifu plāns, kas ņem vērā ekonomisko situāciju un nāk pretī iedzīvotājiem,» teica A. Siksnis.


A. Siksnis gan zināja teikt, ka uzņēmums noteikti izmantos savas tiesības un spriedumu pārsūdzēs.


Iepazīšanās prasīs laiku


Līdzīgu viedokli pērn savā lēmumā pauda arī regulators: «Komisija, izvērtējot Latvenergo iesniegtos diferencētos tarifus, nekonstatēja to neatbilstību metodikai vai tarifu neatbilstību ekonomiski pamatotām izmaksām [..].»


Arī atvaļinājumā esošais regulatora izpilddirektors Jānis Bunkšs nevēlējās komentēt radušos situāciju līdz brīdim, kamēr viņa vadītā iestāde nebūs iepazinusies ar tiesas lēmumu. Bet iestādes sabiedrisko attiecību speciāliste Daiga Reihmane informēja, ka tiesas lēmums ir apjomīgs dokuments un iepazīšanās ar to prasīs laiku.


Avots: nra.lv /Jānis Lasmanis

Padalies

laukudzive.lv © 2021 All Rights Reserved

Designed by WPSHOWER

Powered by WordPress