Izsludina meža ugunsnedrošo periodu

Valsts meža dienests nosaka, ka visā valsts teritorijā meža ugunsnedrošais laikposms sākas ar 2012.gada 1.maiju. Meža īpašniekiem un tiesiskajiem valdītājiem līdz ar ugunsnedrošā laikposma noteikšanu jānodrošina ugunsdrošības noteikumu prasību ievērošana mežā.


Lai tiktu samazinātas meža ugunsgrēku izcelšanās iespējas, no 1.maija, uzturoties mežā, visiem iedzīvotājiem ir noteikti daži aizliegumi un ierobežojumi, par kuru neievērošanu var piemērot administratīvo, civiltiesisko un arī kriminālatbildību. Uzturoties mežos un purvos aizliegts :


- nomest degošus sērkociņus, izsmēķus vai citus gruzdošus priekšmetus;


- kurināt ugunskurus;


- atstāt ugunskurus bez uzraudzības;


- dedzināt atkritumus;


- braukt ar mehāniskiem transportlīdzekļiem pa mežu un purviem ārpus ceļiem;


- veikt jebkuru citu darbību, kas var izraisīt ugunsgrēku.


Meža uguns nedrošajā laikposmā Valsts meža dienests organizē dežūras ugunsnovērošanas torņos un novēro mežus, lai pēc iespējas ātri tiktu konstatēti redzamie dūmi virs koku galotnēm un tāda veidā noteikt vietu, kur iespējams ir izcēlies meža ugunsgrēks. Tāpēc svarīgi ir, lai bez saskaņošanas ar administratīvajā teritorijā esošo Valsts meža dienesta struktūrvienību, netiktu veikti nekādi dedzināšanas darbi, kas rada lielus dūmus, lai tie nemaldinātu ugunsnovērošanas torņa dežurantus un lai neizsludinātu viltus trauksmi.


Meža ugunsnedrošajā laikposmā dedzināt ciršanas atlikumus atļauts tikai ar Valsts meža dienesta mežziņa ikreizēju rakstisku atļauju. Savukārt meža īpašniekiem ir jāparūpējas, lai meža ceļi un stigas būtu atbrīvoti no sagāztajiem kokiem un krūmiem, lai nepieciešamības gadījumā meža ugunsdzēsības automašīnām būtu iespējams brīvi pārvietoties. Tāpat meža īpašniekiem jāatceras, ka viņa pienākums ir veikt meža ugunsgrēka vietas uzraudzību pēc meža ugunsgrēka likvidācijas viņa mežā.


Iepriekšējo gadu pieredze rāda, ka gandrīz visu meža ugunsgrēku galvenais izcelšanās iemesls ir neuzmanīga, nepārdomāta, pavirša rīcība ar uguni mežā.


Avots: nra.lv

Padalies

laukudzive.lv © 2021 All Rights Reserved

Designed by WPSHOWER

Powered by WordPress