Kases aparāti un kases sistēmas jāpārprogrammē uz PVN likmi 21% apmērā līdz 2012.gada 30.jūnijam

Valsts ieņēmumu dienests (turpmāk - VID) atgādina, ka saskaņā ar 2012.gada 24.maijā Saeimā pieņemtajiem grozījumiem likumā „Par pievienotās vērtības nodokli” no 2012.gada 1.jūlija tiek mainīta (pazemināta) pievienotās vērtības nodokļa standartlikme no līdzšinējiem 22% uz 21% apmērā. Tādējādi komersantu kases aparātos un kases sistēmās PVN likme 21% apmērā ir jāieprogrammē līdz 2012.gada 30.jūnijam ieskaitot.


Normatīvajos aktos nav paredzēts pārejas periods mainītās pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk – PVN) likmes piemērošanas uzsākšanai, tādējādi kases aparātu, kases sistēmu, specializēto ierīču un iekārtu lietotājiem jānodrošina, lai kases aparātā savlaicīgi, ne vēlāk kā līdz 2012.gada 30.jūnijam, tiktu ieprogrammēti atbilstoši rekvizīti – atbilstošā PVN likme 21% apmērā, kas norādāma kases čekā, kā arī X un Z pārskatā.


Ja kases sistēmu pārprogrammēšanu veic apkalpojošais dienests, tad kases aparāta lietotājam kases aparāta žurnālā ir jāreģistrē precīzs apkalpojošā dienesta izsaukšanas datums un laiks. Par mainītās PVN likmes ieprogrammēšanu kases aparāta lietotājam vai apkalpojošam dienestam VID nav jāziņo.


Gadījumā, ja apkalpojošais dienests nebūs veicis jaunās PVN likmes pārprogrammēšanu pēc 2012.gada 1.jūlija, tad līdz kases aparāta pārprogrammēšanai lietotājam darījumi kases aparātā jāreģistrē ar iepriekšējo PVN likmi, kāda ir ieprogrammēta kases aparātā. Šajā laikposmā, kamēr par kases aparātā reģistrētajiem darījumiem tiek izsniegts kases čeks, kurā norādīta neatbilstoša PVN likme, kases čeks tikai apliecinās par darījumu saņemto samaksu. Kases aparāta lietotājam ir pienākums pēc darījuma partnera pieprasījuma izsniegt attaisnojuma dokumentu, kurā norādīti visi likumā „Par grāmatvedību” un likumā „Par pievienotās vērtības nodokli” noteiktie rekvizīti, kā arī kases čeka datums un numurs. Papildus kases čekam noformētajā attaisnojuma dokumentā norādāma ar 2012.gada 1.jūliju spēkā esošā darījumam piemērojamā PVN likme un summa. Kases čeku ar neatbilstošu PVN likmi bez papildus noformēta attaisnojuma dokumenta nevarēs izmantot par attaisnojuma dokumentu.

Padalies

laukudzive.lv © 2021 All Rights Reserved

Designed by WPSHOWER

Powered by WordPress