Smiltenes novadā Lielajā talkā sakops trīs upes

21.aprīlī Smiltenes novada dome aicina ikvienu novada iedzīvotāju piedalīties Lielajā Talkā un sakopt savu īpašumu, savu pilsētu un pagastu, lai mūsu novads top viens no tīrākajiem un sakoptākajiem Latvijas novadiem.


Šis talkošanas gads ir īpašs Smiltenes novadam, jo Lielās Talkas ietvaros kopsim trīs novada upes - Rauzu, Palsu un upi Abuls. Katra no šīm upēm ir ar savu stāstu un nozīmi, ko vēlamies atjaunot un saglabāt. Attīrīsim Palsas upi no sanesumiem, lai atdzīvinātu laivošanas tradīciju, sakārtosim Rauzas un Abuls upes krastus, lai saglabātu brīnišķīgo dabas ainavu. Jāpiebilst, ka šīs upes ir nozīmīgas ar to, ka ir lašveidīgo zivju ūdeņi, savukārt Rauzas upe ir viena no retajām upēm, kur ir saglabājušās Latvijas Sarkanajā Grāmatā ierakstīto ziemeļu upespērleņu kolonijas.


Smiltenes pilsētā talkotājus ar devīzi "Nāc talkā Smiltenei!" 21.aprīlī plkst. 9.00 aicinām pulcēties stāvlaukumā pie sporta un atpūtas kompleksa "Teperis" (Dakteru ielas galā) ar grābekli, zāģi un citiem darbarīkiem, lai kopīgiem spēkiem sakoptu Abuls upes krastus no kritušiem kokiem un atkritumiem. Talcinieki upes sakopšanas laikā tiks nodrošināti ar talkas dzeltenajiem maisiem un cimdiem. Pēc labi padarīta darba visi talcinieki aicināti uz talkas mielastu Jaunā parka centrālajā daļā, kur čaklos talciniekus gaidīs daži pārsteigumi.


Launkalnes pagastā tīrīs Rauzas upes krastus, pulcēšanās plkst.9.00 pie Launkalnes pagasta pārvaldes.


Grundzāles pagastā turpinās tīrīt dabas taku gar Palsas upi. Pulcēties aicinām plkst. 9.00 pie Grundzāles kultūras nama.


Palsmanes pagastā skvērā pie kultūras nama stādīs kokus un krūmus, kā arī kopā Dabas aizsardzības pārvaldi tiks organizēta Palsas upes sakopšana. Tiks veikta Palsas upes (posms Variņi - Palsmane) straujteču atjaunošana, izvācot lielos koku sanesumus, kā arī atjaunojot pavasara laivu braucienu tradīciju. Pulcēšanās vieta - plkst. 9.00 pie Palsmanes kultūras nama. Vairāk informācijas šeit.


Variņu pagastā talkotājus aicinām pulcēties plkst. 9.00 pie Variņu kultūras nama, lai tīrītu Palsas upi un ceļmalas no gadījuma rakstura atkritumiem.


Apvienotajā Smiltenes un Brantu pagastā tīrīs Līgo kalnu un Abuls upes krastus. Pulcēšanās vieta - pulksten 9.00 pie pagastnama Kalnamuižā 2.


Blomes pagastā tiekamies plkst. 9.00 pie Blomes pamatskolas, lai dotos kopīgi sakopt estrādes Jeberleja apkārtni.


Bilskas pagastā sakops Bilskas ezera krastu, sagatavos laipas makšķerniekiem, bet Mēros ierīkos futbola laukumu un sakops Mēru muižas parku. Pulcēšanās vieta Bilskā - pulksten 9.00 pie Bilskas ezera labiekārtotās peldvietas, bet Mēros - plkst. 9.00 pie Mēru muižas.


Avots: nra.lv

Padalies

laukudzive.lv © 2022 All Rights Reserved

Designed by WPSHOWER

Powered by WordPress