Tiesībsargs aicina ziņot par gadījumiem, kad skola likusi vecākiem iegādāties mācību materiālusTiesībsargs aicina ziņot par gadījumiem, kad skola likusi vecākiem iegādāties materiālus skolas mācību procesa nodrošināšanai. Informāciju par skolu, klasi, mācību priekšmetu, iegādājamo mācību materiālu un veidu, kā skola izteikusi vecākiem nepieciešamību iegādāties skolai vajadzīgo, tiesībsargs aicina sūtīt līdz 9.martam uz e-pasta adresi bezmaksas.izglitiba@tiesibsargs.lv.

Satversme nosaka, ka valsts nodrošina iespēju bez maksas ikvienam iegūt pamatizglītību un vidējo izglītību. Tomēr realitātē nereti vecākiem ir jāpērk grāmatas un citi materiāli, lai nodrošinātu sava bērna mācību procesu pamatskolā vai vidusskolā.

Tiesībsarga birojā izveidota īpaša e-pasta adrese bezmaksas.izglitiba@tiesibsargs.lv, lai apkopotu, ko, cik lielā apmērā un kādā veidā skolas lūdz mācību procesam nepieciešamo iegādāties skolēnu vecākiem. Informācijas ieguves mērķis ir izzināt esošo situāciju un tās izplatību Latvijā, tādēļ skolēnu vecāki informāciju var sūtīt arī anonīmi.

Šobrīd tas, cik daudz skolēnu vecākiem nākas pirkt skolai nepieciešamo par saviem līdzekļiem, ir atkarīgs no attiecīgās pašvaldības labklājības līmeņa. Šāda situācija nostāda nevienlīdzīgās pozīcijā dažādos Latvijas novados dzīvojošos skolēnus un viņu vecākus.

Tiesībsarga birojā jau iepriekšējā gadā tika izveidota konsultatīvā padome par izglītības pieejamību. Šobrīd norit darbs pie situācijas izvērtēšanas, kāds ir Satversmē noteiktās bezmaksas izglītības apjoms. Dažādās pasaules valstīs bezmaksas izglītības apjoms ir ievērojami atšķirīgs. Ir valstis, kuras apmaksā visu, kas saistīts ar mācību procesu, pat burtnīcas un sporta tērpus. Savukārt ir arī valstis, kas apmaksā tikai skolas telpas un skolotāja atalgojumu.


Avots: nra.lv

 
Padalies

laukudzive.lv © 2021 All Rights Reserved

Designed by WPSHOWER

Powered by WordPress