Ušakovs – “25 miljonu latu atalgojums Krājbankas administratoram ir izšķērdība!”

Rīgas domes priekšsēdētājs Nils Ušakovs vērsīsies Saeimā un Ministru kabinetā, ar aicinājumu veikt grozījumus Kredītiestāžu likuma 166.pantā, kas patreizējā redakcijā paredz Administratora un administratora palīga kopējās proporcionālās atlīdzības apmēru, nosakot, ka administratora atlīdzība gadījumā, ja faktiski atgūtie un kredītiestādes kontā Latvijas Bankā ieskaitītie naudas līdzekļi pārsniedz simts tūkstošus latu, sastāda 15% no faktiski atgūtiem un kredītiestādes kontā Latvijas Bankā ieskaitītiem naudas līdzekļiem, kas nepārsniedz pirmos atgūtos desmit tūkstošus latu, un 10% no faktiski atgūtiem un kredītiestādes kontā Latvijas Bankā ieskaitītiem naudas līdzekļiem, kas pārsniedz desmit tūkstošus latu, bet nav lielāki par simts tūkstošiem latu, un pieci procenti no faktiski atgūtiem un kredītiestādes kontā Latvijas Bankā ieskaitītiem naudas līdzekļiem, kas pārsniedz simts tūkstošus latu.

Saskaņā ar šo likuma redakciju, gadījumā, ja tiesa nolems atzīt AS Latvijas Krājbanka par maksātnespējīgu, pēc sekmīgas un tiesiskas maksātnespējas procesa pabeigšanas, 5 procenti no faktiski atgūtajiem līdzekļiem kā administratora atlīdzība sastādīs vismaz 25 miljonus. Šāds aprēķins balstās uz publiski pieejamo informāciju, saskaņā ar kuru atgūto un Latvijas Bankā ieskaitīto aktīvu apmērs, varētu sastādīt vismaz 500 miljonus latu, izejot no šī brīža gada pārskata datiem par aktīvu kopējo vērtību, kas sastāda 650 miljonus latu.
„Ievērojot to, ka no likumiskā viedokļa nav atšķirība starp kredītiestādes un jebkuras citas kapitālsabiedrības maksātnespējas procesa vešanas un uzraudzības, tik ievērojama atlīdzība administratoram šajā gadījumā uzskatāma par Latvijas Krājbankas līdzekļu nepamatota izšķērdēšanu, kas būtiski skar nenodrošināto kreditoru intereses”, uzskata Rīgas domes priekšsēdētājs Nils Ušakovs.

Ņemot vērā Ministru kabineta noteikumus par Latvijas Zvērinātu tiesu izpildītāju atlīdzības taksēm, Rīgas domes priekšsēdētājs rosinās likuma grozījumus, paredzot mainīt administratora un likvidatora atlīdzības likmi Maksātnespējas likumā un Kredītiestāžu likumā, pielīdzinot tās Ministru kabineta noteikumiem par Latvijas Zvērinātu tiesu izpildītāju atlīdzības taksēm. Tā tiktu nodrošināta konsekvence, kā arī tiktu unificētas atlīdzību takses.

Andris Vilks, Latvijas Nacionālās bibliotēkas direktors : „Kanādas latviešu ziedojums ir ievērojama jauna dimensija digitālās bibliotēkas saturam, kas aptver to latviešu daļu, kas turpināja uzturēt latvisko dzīvesziņu un valstiskumu ārpus tās teritorijas pēc okupācijas. Vēlamies izteikt lielu pateicību korporācijai Fraternitas Lataviensis par lēmumu ziedot 101 000 Kanādas dolāru Latvijas Nacionālajai bibliotēkai.”

Avots: nra.lv
Padalies

laukudzive.lv © 2021 All Rights Reserved

Designed by WPSHOWER

Powered by WordPress