2012.gadā adoptēti 248 Latvijas bērni

Kopumā 12 aizvadītā gada mēnešos adoptēti 248 Latvijas bērni. Labklājības ministrijas (LM) apkopotā statistika liecina, ka 104 bērni adoptēti Latvijā, savukārt 144 - uz ārvalstīm. Adoptētājus pašlaik gaida vēl 1294 bērni, lielākā daļa no viņiem - 902 bērni - ir vecumā no desmit līdz 18 gadiem.


„Kaut gan 2012.gadā ir Latvijā ir adoptēts par 24 bērniem mazāk, vietējās adopcijas tendences ir vērtējamas pozitīvi. Ja 2012.gada 1.janvārī adoptētāju rindā, kas gaida informāciju par bērnu, bija 56 cilvēki, tad šo gadu sākām ar 90 Latvijas adoptētājiem, kas gaida, kad viņu ģimenē ienāks piemērots bērns. Tātad Latvijas iedzīvotāju vēlme adoptēt bērnus nebūt nav samazinājusies. Adoptēto bērnu skaita samazinājums radies tādēļ, ka trūkst adoptējamu bērnu vecumā līdz trīs gadiem. Ceram, ka pozitīvie adopcijas stāsti un citu cilvēku pieredze ļaus Latvijas sabiedrībai šogad vēl vairāk mazināt aizspriedumus un saskatīt un sajust bērnus, kas ir vecāki par trim gadiem un kuriem ir tikpat ļoti nepieciešama ģimene kā mazākajiem bērniem,” vērtē LM Bērnu un ģimenes politikas departamenta direktore Līvija Liepiņa.


LM prognozes liecina, ka 2013.gadā palielināsies to bērnu skaits, kuri nokļūs pie adoptētājiem Latvijas ģimenēs. To veicinās divu Civillikuma pantu grozījumi, kas stājušies spēkā šā gada 1.janvārī.


Proti, sākot no šā gada, bāriņtiesām ir iespēja ātrāk celt tiesā prasību par aizgādības tiesību atcelšanu, ja tas būs bērna interesēs. Tas ļaus ātrāk izskatīt katru konkrēto situāciju un daļai bērnu, kuru vecāki nerūpējas par jau agrāk dzimušajiem bērniem, ātrāk nonākt adopcijas reģistrā un tālāk – jaunajā ģimenē. Līdz šim bieži vien tiesa prasības pieteikumu par aizgādības tiesību atņemšanu pieņēma tikai tad, ja kopš aprūpes tiesību atņemšanas vecākam bija pagājis gads.


Tāpat būtiskas izmaiņas izdarītas Civillikuma 167.pantā, kurā noteikts, ka aizbildni, kurš vēlas adoptēt savu aizbildnībā esošo bērnu, no pienākumu pildīšanas atbrīvo pēc tam, kad stājies spēkā tiesas spriedums par adopcijas apstiprināšanu. Tas ievērojami atvieglos šo procesu, jo, uzsākot aizbilstamā bērna adopcijas procesu, vairs nebūs jāveic aizbildņu maiņa bērnam.


Kopumā adopcijas tendences 2012.gadā nav strauji mainījušās. Salīdzinot ar 2011.gadu, kad adoptēti 256 bērni, 2012.gadā noticis samazinājums par astoņiem mazuļiem.


Pērn nedaudz samazinājies Latvijā adoptēto bērnu skaits. Tas daļēji skaidrojams ar Latvijas adoptētāju vēlmi pēc konkrēta vecuma un dzimuma bērna. Šāda vēlme var pagarināt gaidīšanas laiku līdz brīdim, kad topošie vecāki saņem informāciju par mazuli vēlamajā vecumā.


Latvijas adoptētāju ģimenes galvenokārt izsaka vēlmi adoptēt vienu bērnu, lielākoties meiteni, līdz trīs gadu vecumam. Tomēr 2012.gadā vērojama pozitīvas pārmaiņas: trīs Latvijas adoptētāju ģimenes izteica vēlmi iepazīties ar informāciju par brāļu un māsu grupu līdz trīs bērniem. Līdz šim Latvijas adoptētāji nebija gatavi uzņemt savā ģimenē tik daudz vienas ģimenes bērnu.


Ārvalstu adopcijas tendences ir nemainīgas: uz ārvalstīm tiek adoptēti tie bērni, kuriem nav iespējams atrast ģimeni Latvijā. Tie ir skolas vecuma bērni, brāļu un māsu grupas, kā arī bērni ar nopietnām veselības problēmām.


2010.gadā kopumā adoptēti 235 bērni, 2009.gadā - 246 bērni, 2008.gadā - 186 bērni, 2007.gadā - 204 bērni, 2006.gadā - 235 bērni, bet no 2001.līdz 2005.gadam gadā adoptēto bērnu skaits nesasniedza 200.


Sekot LM informācijai par adopciju iespējams gan ministrijas interneta vietnē sadaļā „Adopcija": www.lm.gov.lv/text/1550, gan sociālajā portālā „Draugiem.lv" izveidotajā LM sadaļā http://www.draugiem.lv/labklajiba/.


Sociālās reklāmas klipus un videopadomus ar speciālistu skaidrojumiem un ieteikumiem par adopcijas jautājumiem iespējams noskatīties LM „Youtube.com" kontā www.youtube.com/user/LabklajibasMinistrij/videos?view.


LM speciālistu jau sagatavotās atbildes uz portāla „Mammām un Tētiem” lasītāju jautājumiem par adopciju pieejamas šeit: http://www.mammamuntetiem.lv/experts/?eid=121. Tāpat uz biežāk uzdotajiem jautājumiem speciālistu sniegtās atbildes apkopotas LM interneta vietnē http://www.lm.gov.lv/text/1587.

Padalies

laukudzive.lv © 2021 All Rights Reserved

Designed by WPSHOWER

Powered by WordPress