"bezdarbnieks" tag

Jaunieši nepakļaujas politikai studiju izvēlē

Nodarbinātības Valsts aģentūras (NVA) tops par jauniešiem–bezdarbniekiem liek pārvērtēt pieņēmumus par darba tirgu Latvijā. Tendenci uzrāda jauniešu–bezdarbnieku vecumā līdz 25 gadiem skaits, kuri 2012. gada 31. decembrī NVA uzskaitē bija reģistrēti kā bezdarbnieki…

Sāk īstenot bezdarbnieku mobilitātes pabalstu programmu

Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) no 19. marta sāk īstenot atbalsta pasākumu “Darbs Latvijā”, nodrošinot saviem klientiem finansiālu atlīdzību transporta un īres izdevumu segšanai pirmos četrus darba mēnešus, informē NVA. Šim pabalstam var pieteikties…

Bezdarbnieku pabalstu varēs saņemt deviņus mēnešus

No 1. janvāra stājas spēkā nosacījums, ka visiem bezdarbnieka pabalsta saņēmējiem pabalstu izmaksās deviņus, nevis sešus mēnešus neatkarīgi no bezdarbnieka apdrošināšanas stāža. Tāpat vairs nebūs spēkā nosacījums, ka personai pirms bezdarbnieka statusa iegūšanas…

Vairāk bezdarbnieku, kuri bez darba jau trīs gadus

Valstī nedaudz ir samazinājies to bezdarbnieku īpatsvars, kas statusu saglabā līdz vienam gadam – bezdarbnieki, kas aktīvi meklē darbu un kuriem ir darba devējam nepieciešamā profesionālā pieredze un prasmes, darbu atrod agrāk nekā…

Bezdarbniekiem pabalstu maksās deviņus mēnešus

No nākamā gada 1.janvāra bezdarbnieka pabalsta saņemšanas ilgums būs deviņi mēneši,to paredz 28.augustā valdībā izskatītie Grozījumi likumā Par apdrošināšanu bezdarba gadījumam. Bezdarbnieku pabalsts vairs nebūs atkarīgs no cilvēka apdrošināšanas stāža kā tas bija…

Viena bezdarbnieka alkoholiķa ārstēšanai tērēs 400 latu

Ilgstošajiem bezdarbniekiem ar atkarības problēmām būs iespēja iesaistīties Minesotas 12 soļu programmā, kas ļaus ārstēt alkohola, narkotisko un psihotropo vielu atkarību, lai palīdzētu bezdarbniekiem atgriezties darba tirgū. Labklājības ministrija norāda, ka alkohola un…

Prognozes: strauji pieaugs bezdarnieka pabalsta saņēmēju skaits, arī pabalsta apmērs

Nākamgad gaidāmas izmaiņas bezdarbnieku pabalstu izmaksā – neatkarīgi no darba stāža bezdarbnieki pabalstu varēs saņemt deviņus mēnešus. Pašlaik bezdarbniekam ar stāžu līdz deviņiem gadiem pabalstu maksā vien četrus mēnešus. Labklājības ministrija (LM) plāno,…

Valsts veicinās bezdarbnieku pārcelšanos uz bagātākiem reģioniem

Labklājības ministrija (LM) sola īpašu pabalstu bezdarbniekiem, kuri būtu ar mieru pārcelties uz turieni, kur vieglāk dabūt darbu. LM solījums pagaidām ir diskusijas pieteikuma līmenī. Piedāvājums tika pieņemts ar entuziasmu. Latvijas Pašvaldību savienības…

Maijā reģistrētā bezdarba līmenis valstī samazinājies līdz 12,3%

Reģistrētā bezdarba līmenis valstī 2012.gada maija beigās bija 12,3% no ekonomiski aktīvo iedzīvotāju kopskaita. Valstī bezdarba līmenis salīdzinājumā ar 2012.gada aprīli ir samazinājies par 0,6% punktiem. Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) uzskaitē 2012.gada maija…

Pirmspensijas vecuma bezdarbnieku izredzes drūmas

Garantētā minimālā ienākuma (GMI) pabalsts 40 latu apmērā, citi sociālie pabalsti, kuri paredzēti trūcīgajiem, bezdarbnieka statuss un tam atbilstošie labumi, karjeras konsultācijas un atbalsts mazās uzņēmējdarbības uzsākšanai – šīs ir dažas no alternatīvām,…

laukudzive.lv © 2022 All Rights Reserved

Designed by WPSHOWER

Powered by WordPress