Vairākām ārstniecības iestādēm un ģimenes ārstiem būs jāatmaksā pacientiem ap 110 000 latu



Vairākām ārstniecības iestādēm un ģimenes ārstiem būs jāatmaksā veselības aprūpes budžetā vai pacientiem kopā 110 tūkstoš latu, kas saņemti nepamatoti. To atklājusi Veselības inspekcija pēc veiktajām pārbaudēm ārstniecības iestādēs, kuras sniedz valsts budžeta apmaksātus veselības aprūpes pakalpojumus.

Atklāti pārkāpumi par nepamatotu veselības aprūpes pakalpojumu uzskaiti 92 291 latu apmērā, 2 818 latu apmērā par nepamatoti izrakstītām valsts kompensējamām zālēm. Pamatojoties uz Veselības inspekcijas lēmumiem, vairākas ģimenes ārstu prakses nesaņēma darbības novērtējuma maksājumu par konstatētiem darba organizācijas pārkāpumiem pakalpojumu pieejamībā pacientiem 2184 latu apmērā, kā arī 8969 latu apmērā par ģimenes ārstiem piesaistīto otro māsu darba organizācijas pārkāpumiem pakalpojumu pieejamībā trūcīgās personas statusā esošiem pacientiem. 1702 latu apmērā ārstniecības iestādēm piemēroti līgumsodi un 2421 lats ir jāatmaksā pacientiem.

2011.gadā Veselības inspekcijas pārbaudes par veselības aprūpes budžeta izlietojuma pamatotību un pakalpojumu pieejamību pacientiem tika veiktas galvenokārt par ģimenes ārstu un ārstu-speciālistu pakalpojumiem.

Joprojām biežāk konstatētie pārkāpumi ir – apmaksai tiek uzrādītas manipulācijas, kas neatbilst saslimšanai, savstarpēji nesaderīgas manipulācijas, lielākā skaitā vai dārgākas manipulācijas nekā faktiski veiktas pacientam. Ārstniecības iestāžu maksas pakalpojumu cenrāži ir nepilnīgi un maldinoši, dažkārt kā maksas pakalpojumi ir norādīti valsts apmaksātie veselības aprūpes pakalpojumi. Atsevišķos gadījumos pacientiem netiek izsniegti maksājumus apliecinoši dokumenti. Ģimenes ārstu praksēs ir konstatēti pārkāpumi arī trūcīgo pacientu aprūpē, ko nodrošina praksēs piesaistītās otrās māsas. Atsevišķos gadījumos ģimenes ārstu prakses darba organizācija neatbilst līgumā noteiktajam darba laikam – 40 stundas nedēļā.

Palielinājies iedzīvotāju skaits, kuri vērsušies Veselības inspekcijā ar iesniegumu par portālā www.latvija.lv pieejamās informācijas neatbilstību pacienta ārstēšanā.

Avots: nra.lv


 
Padalies

laukudzive.lv © 2021 All Rights Reserved

Designed by WPSHOWER

Powered by WordPress