Sociālās iemaksas vecākiem no lielākas summas

Demogrāfisko lietu padome atbalstījusi Labklājības ministrijas (LM) ierosmi un, iespējams, jau no nākamā gada par vecākiem, kuri atrodas bērnu kopšanas atvaļinājumā, valsts veiks sociālās iemaksas no lielākas summas.

No valsts pamata vai sociālā budžeta apdrošina gan tos vecākus, kuri saņem vecāku pabalstu, tā saukto māmiņalgu (par mazuļa kopšanu līdz gada vecumam, šo pabalstu izmaksā 70 procentu apmērā no vecāka algas), gan tos vecākus, kuri saņem bērna kopšanas pabalstu. Šo pabalstu izmaksā gan par bērna kopšanu līdz gada vecumam tiem vecākiem, kuri nav bijuši nodarbināti, gan tiem vecākiem, kuri vairs nevar saņemt vecāku pabalstu (ja bērns jau ir vecāks par gadu), bet turpina kopt bērnu. Saskaņā ar Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras (VSAA) speciālistu skaidrojumu neatkarīgi no saņemtā pabalsta apmēra, kā arī neatkarīgi no tā, kādu algu vecāks saņēmis pirms bērna piedzimšanas, valsts, apdrošinot jaunos vecākus, maksā sociālās iemaksas tikai no 50 latiem. Šī apdrošināšana mātēm vai tēviem ir būtiska, jo arī par to laiku, kamēr tiek kopts mazulis un vecāki paši sociālās iemaksas neveic, jo nestrādā, viņi tomēr ir apdrošināti pensijai, bezdarbam un invaliditātei.

VSAA dati liecina, ka pagājušajā gadā no valsts un speciālā budžeta līdzekļiem tika apdrošinātas 39 400 personu, kuras kopj bērnu, kas nav sasniedzis pusotra gada vecumu, un saņem bērna kopšanas pabalstu. Apdrošinātas ir arī personas, kuras kopj bērnu, kas nav sasniedzis gada vecumu, un saņem vecāku pabalstu. Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras speciāliste Edīte Olupe norāda, ka nevar apgalvot, ka tās ir tikai māmiņas, jo no visiem gandrīz 40 000 sociāli apdrošināto mazu bērnu vecākiem 3100 ir vīriešu.

Demogrāfisko lietu padome atbalstīja LM ierosinājumu. Iecerētie grozījumi paredz dubultot summu, no kuras tiktu veiktas sociālās iemaksas pensijas kapitālā vecākiem, kuri kopj bērnu līdz pusotra gada vecumam. Ja šo ieceri ieviesīs, no valsts pamatbudžeta veiks pensiju apdrošināšanas iemaksas no 100 latiem mēnesī. «Dubulti palielināsies arī vecāku pensijas kapitāls par laiku, kad tiek kopts bērns līdz pusotra gada vecumam,» skaidro LM speciāliste Marika Kupče.

Vecuma pensijas apmērs ir atkarīgs no cilvēka uzkrātā pensijas kapitāla, ko veido veiktās sociālās apdrošināšanas iemaksas, un pensionēšanās vecuma. Jo lielāks ir pensijas kapitāls, jo lielāka būs vecuma pensija. Palielinot veiktās sociālās apdrošināšanas iemaksas, palielināsies vecāku pensijas kapitāls. LM rosinātās izmaiņas skars vismaz 12 000 vecāku ik mēnesi. Aprēķini liecina, ka šāda risinājuma ieviešanai no 2013. gada papildus ik gadu nepieciešams finansējums 1,48 miljonu latu. Šogad sociālās iemaksas veic vidēji par 12 400 bērna kopšanas atvaļinājumā esošiem vecākiem mēnesī, ziņo LM.

***

Valsts sociāli apdrošina vecākus

• No valsts pamata budžeta sociālās iemaksas veic par personām, kuras kopj bērnu līdz pusotra gada vecumam un saņem bērna kopšanas pabalstu

• No speciālā sociālās apdrošināšanas budžeta sociālās iemaksas veic par personām, kuras kopj bērnu, kas nav sasniedzis gada vecumu un saņem vecāku pabalstu

Apdrošina:

• pensiju apdrošināšanai 20% apmērā no 50 latiem

• pret bezdarbu kalendārajam gadam noteiktā obligāto iemaksu likme apdrošināšanai pret bezdarbu no 50 latiem

• invaliditātei kalendārajam gadam noteiktā obligāto iemaksu likme invaliditātes apdrošināšanai no 50 latiem

Avots: nra.lv /Inga Paparde
Padalies

laukudzive.lv © 2021 All Rights Reserved

Designed by WPSHOWER

Powered by WordPress