Latvijas Dabas muzejs aicina ziņot par ziemeļu gulbju perējumiem


Ziemeļu gulbju uzskaite Latvijā tiek veikta jau 10 gadus. Visas šīs sugas potenciālās ligzdvietas apmeklēt nav iespējams, jo šādu vietu Latvijā ir ļoti daudz. Tāpēc Latvijas Dabas muzeja ornitologs Dmitrijs Boiko lūdz ikvienu, kam ir informācija par ziemeļu gulbju ligzdvietām, ziņot par to.


Aukstās ziemas un ilgstošā pavasara dēļ, gulbji daudz enerģijas patērējuši cīņai ar nelabvēlīgiem laika apstākļiem, tādēļ gulbēnu skaits ir neliels. Kopš maija vidus apsekotajās ligzdvietās novērots neierasti zems mazuļu skaits. Katrā ceturtajā perējumā konstatēti tikai 2 mazuļi, kas norāda uz ļoti zemām ligzdošanas sekmēm.


Ziemeļu gulbju skaits kopumā Latvijā pieaug, tāpēc D. Boiko uzskata, ka uztraukumam nav pamata. Iepriekšējo gadu gredzenošanas rezultāti pierāda to, ka perējumos ar nelielu mazuļu skaitu izdzīvošanas rādītāji ir augstāki.


Gredzenošana šogad notiks no 24. līdz 29. jūlijam Kurzemē un augusta sākumā Vidzemē un Latgalē. Tā kā ziemeļu gulbju ligzdošanas sekmes šogad ir ļoti zemas, gulbju pētnieks D. Boiko cer apgredzenot vismaz 60 mazuļus. Ekspedīcijā piedalīsies arī studenti no Vācijas, kas ir galvenā ziemošanas vieta Latvijā apgredzenotajiem ziemeļu gulbjiem.


 

Padalies

laukudzive.lv © 2021 All Rights Reserved

Designed by WPSHOWER

Powered by WordPress