Lauksaimnieki tīra apaugumus no aizaugušiem laukiem

Zemkopības ministrija ir noteikusi stratēģisko mērķi piecu gadu laikā panākt 2 miljonu hektāru lauksaimniecībā izmantojamās zemes atgriešanu ražošanā. Tā, lai tur varētu sēt labību, iekopt pļavas un ganīt lopus. Patlaban šīs platības ir aizaugušas ar krūmiem, un zemnieki par saviem līdzekļiem pamazām tīra laukus. Tas ir dārgs process, tāpēc lauksaimnieki gaida valdības atbalstu aizaugušo zemju sakārtošanai.


Padalies
Pievienot komentāru

Please enter your name

(nepieciešams)

Please enter a valid email address

(netiks publicēts, nepieciešams)

Please enter your message

laukudzive.lv © 2019 All Rights Reserved

Designed by WPSHOWER

Powered by WordPress