Lopbarības savākšanu kavē lietus

Tā kā šovasar bieži līst, lauksaimniekiem ir grūtības nopļaut un novākt sienu vai zāles masu lopbarības vajadzībām. Līdz šim, lai iegūtu Eiropas Savienības platību maksājumus, saimniekiem zālāju platības bija jānogana vai jānopļauj līdz 15. augustam, taču lietus un mitruma dēļ termiņš pagarināts par mēnesi. Par to gandarīts piensaimnieks Kocēnu novadā, kurš gaida atvasaru, lai varētu iegūt pārējo nepieciešamo lopbarības daudzumu.

Padalies

laukudzive.lv © 2024 All Rights Reserved

Designed by WPSHOWER

Powered by WordPress