Lopbarības savākšanu kavē lietus

Tā kā šovasar bieži līst, lauksaimniekiem ir grūtības nopļaut un novākt sienu vai zāles masu lopbarības vajadzībām. Līdz šim, lai iegūtu Eiropas Savienības platību maksājumus, saimniekiem zālāju platības bija jānogana vai jānopļauj līdz 15. augustam, taču lietus un mitruma dēļ termiņš pagarināts par mēnesi. Par to gandarīts piensaimnieks Kocēnu novadā, kurš gaida atvasaru, lai varētu iegūt pārējo nepieciešamo lopbarības daudzumu.

Padalies
Pievienot komentāru

Please enter your name

(nepieciešams)

Please enter a valid email address

(netiks publicēts, nepieciešams)

Please enter your message

laukudzive.lv © 2019 All Rights Reserved

Designed by WPSHOWER

Powered by WordPress