Mainīsies papildu valsts tiešā maksājuma par kautajiem vai eksportētajiem liellopiem izmaksas kārtība

Zemkopības ministrija informē, ka 2012. gadā tiek pārtraukts papildu valsts tiešais maksājums (PVTM) par kārtējā gadā nokautiem vai eksportētiem liellopiem un tiek ieviests atdalītais PVTM par nokautiem vai eksportētiem liellopiem, jo saskaņā ar tiešo maksājumu regulas nosacījumiem atbalsts liellopu sektorā pilnībā atdalāms no ražošanas, sākot ar 2012. gadu. Tas nozīmē, ka atbalsts tiks piešķirts par noteiktā references gadā, nevis šajā gadā, nokautiem vai eksportētiem liellopiem.

Plānojams, ka atdalīto PVTM par nokautiem vai eksportētiem liellopiem lauksaimnieks varēs saņemt par dzīvnieku skaitu, kas references gadā apstiprināts kā atbilstošs PVTM par nokautiem vai eksportētiem liellopiem saņemšanai. Lai saņemtu šo maksājumu, lauksaimniekam jāatbilst vienotā platības maksājuma saņemšanas nosacījumiem un līdz 2012. gada 15. maijam jāiesniedz platību maksājumu iesniegums Lauku atbalsta dienesta reģionālajā lauksaimniecības pārvaldē un jāpiesaka vismaz viens atbalsta tiesīgs lauksaimniecības zemes hektārs. Šie atbalsta saņemšanas nosacījumi stāsies spēkā, kad tos būs apstiprinājusi Eiropas Komisija.

Zemkopības ministrija arī atgādina, ka 2012. gads ir pēdējais gads, kad var pretendēt uz PVTM un atdalītajiem PVTM.
Padalies

laukudzive.lv © 2022 All Rights Reserved

Designed by WPSHOWER

Powered by WordPress