Tiks organizēts intensīvo apmācību kurss biroja vadītājāmNeviena mūsdienīga uzņēmuma ikdienas darbs nebūtu iedomājams bez biroja vadītāja, kas nodrošina, plāno, koordinē un vada biroja darbu. Viņa pārziņā ir ne tikai informācijas sagatavošana, informācijas aprites organizēšana, uzņēmuma dokumentācijas pārzināšana, problēmu identificēšana un formulēšana, vadības konsultēšana par iespējamiem risinājumiem, piedalīšanās projektu izstrādāšanā un koordinēšanā, darbu izpildes termiņu kontrolēšana un saskaņošana, bet arī uzņēmuma (iestādes, organizācijas u.c.) pārstāvēšana klientiem un sadarbības partneriem, kā arī citu darbinieku motivēšana.

Lai veiksmīgi un ar pārliecību vadītu visus šos procesus, biznesa apmācību centrs "Biznesa Akadēmija" organizē biznesa apmācību intensīvo kursu esošajiem un topošajiem biroja vadītājiem – "Biroja vadītāju akadēmija: lietvedība, psiholoģija, mārketings, attiecības ar klientiem un kolēģiem jeb kā biroja vadītājam kļūt par uzņēmuma dvēseli". Pieteikties apmācībā iespējams šeit.

Biroja vadītāja uzdevums ir kļūt par uzņēmuma svarīgāko spēcīgāko posmu, taču tas nav iespējams bez visaptverošām zināšanām lietvedībā, psiholoģijā, mārketingā, klientu servisā un iekšējā komunikācijā. Līdz ar to ikviens biroja vadītājs aicināt apmeklēt apmācības, kuru mērķis ir sniegt nepieciešamās zināšanas, lai veidotu vai atsvaidzinātu prasmes organizēt biroja dokumentu pārvaldību (lietvedību), kā arī veicinātu patīkamu un profesionālu klientu apkalpošanu, pozitīvu personāla savstarpējo komunikāciju, stresa situāciju izvērtēšanu, uzņēmuma izaugsmes iespēju apzināšanu un tiekšanos pēc panākumiem, jo bez šiem faktoriem biroja administratora darbs nav iedomājams.

"Biroja vadītāja loma ir nenovērtējama ikvienā uzņēmumā, lai tas veiksmīgi spētu funkcionēt mūsdienu straujajā un mainīgajā biznesa vidē. Labam birojam vadītājam nepieciešams zināt jaunākās tendences darbā ar dokumentiem un cilvēkiem, lai darbs raiti ietu uz priekšu. Apmācību laikā klausītāji apgūs ne tikai dokumentu izstrādes, noformēšanas, glabāšanas un arhivēšanas prasības, bet arī tuvāk analizēs saskarsmi ar klientu, veicinot apkalpošanas kvalitāti, apgūs iekšējās komunikācijas un veiksmīgas personāla sadarbības aspektus, pētīs konfliktsituācijas un darbu ar sarežģītajiem klientiem, apgūs stresa vadību un motivācijas nozīmi profesionālajā darbībā," norāda biznesa trenere, pārdošanas un klientu servisa vadības speciāliste Egita Sproģe.

Ar pozitīvās atsauksmēs noslēgušās arī iepriekšējās apmācību sesijas. Kā atzīst liela daļa apmeklētāju, iegūtās zināšanas noder ne tikai ikdienā, bet palīdz labāk izprast gan kolēģus, gan iedvesmo strādāt tālāk.

Kā atzīst apmācību apmeklētāja Alise Rubīna, pavadītais laiks seminārā nav bijis velts un iegūtās zināšanas daudz labāk palīdz izprast gan darba procesu, gan kolēģus:”Domāju, ka iegūtās zināšanas būs ikdienā ļoti noderīgas, liks vairāk izprast darba kolēģus. Esmu iedvesmota veidot produktīvas darba gaitas.”

“Iegūtās zināšanas norāda, kam ikdienā jāpievērš vairāk uzmanības, atgriež atmiņā sen aizmirstas lietas, kā arī dod stimulu meklēt papildus informāciju, lai padziļināti apgūtu kursos aizskartās tēmas,” norāda Simona Kļaviņa.

Savukārt apmācību apmeklētāja Sintija Rumpe atzinīgi novērtē to, ka iegūtās idejas un metodika turpmāk palīdzēs daudz labāk izprast un risināt dažādas problēmas, kā arī noderēs tam, lai rastu labāko situācijas risinājumu.

Biznesa apmācību kurss ilgs no septembra līdz oktobrim, un tas piedāvās apmeklēt sešus praktiskos seminārus lektores Egitas Sproģes vadībā. Apmācības notiks Rīgas centrā katru otrdienu, sekojošos datumos – 15. septembrī, 22. septembrī, 29. septembrī, 6. oktobrī, 13. oktobrī un noslēguma apmācība - 20. oktobrī. Lai būtiski neietekmētu biroja vadītāju darba grafiku, semināri norisināsies pēcpusdienās - no plkst. 15:30 līdz 18:30.

Plašāku informāciju un pieteikuma formu skatiet: http://fluidsurveys.com/s/biroja-vaditajam/

 
Padalies

laukudzive.lv © 2024 All Rights Reserved

Designed by WPSHOWER

Powered by WordPress