Šogad piešķirto pensiju apmērs vidēji ir mazāks

Šāgada pirmajā pusgadā pensijas piešķirtas 23 029 cilvēkiem, kuru vidējais apdrošināšanas stāžs bijis 28 gadi, tajā skaitā stāžs līdz 1996. gadam. No šiem jaunajiem pensionāriem 16 694 ir vecuma pensijas saņēmēji, kuru vidējais stāžs ir lielāks – 34 gadi.

Pēc Valsts Sociālās apdrošināšanas aģentūras datiem, pašlaik visu veidu pensijas Latvijā saņem 577 124 cilvēki un pensijas vidējais apmērs ir 174 lati un 24 santīmi. Visvairāk ir vecuma pensiju saņēmē

ju – 478 501, kuru vidējais pensijas apmērs ir 190,51 lats. Pensijas saņem arī cilvēki ar invaliditāti, tostarp Černobiļas AES avārijas seku likvidācijas dalībnieki – šīs pensijas saņem 71 355, vidējais apmērs ir 116,26 lati. Vismazākās vidēji ir apgādnieka zaudējuma pensijas – 93 lati, un tās saņem 18 935 cilvēki. Vidēji lielākās ir izdienas pensijas – 237,86 lati, un pašlaik tās izmaksā 10 421 personai.

Atšķiras vidējais pensijas apmērs kopumā no visa pensiju skaita, kas tiek izmaksātas, un konkrētajā mēnesī piešķirto pensiju vidējais apmērs. No VSAA datu bāzes secināms, ka šogad piešķirto pensiju apmērs vidēji ir mazāks nekā kopumā – vidējā šogad augustā piešķirtā pensija ir 158 lati. Arī šogad piešķirtā vidējā vecuma pensija ir par 20 latiem mazāka – 173 lati. Mazākas ir gan invaliditātes pensijas – šogad augustā vidējā bija 103 lati, gan apgādnieka zaudējuma – 90 latu. Šajos datos vēl neatspoguļojas rudenī veiktā pensiju indeksācija, taču tā nemainītu kopējās tendences. Dati apliecina Latvijas Pensionāru federācijas paustās bažas, ka šogad jaunpiešķirtās pensijas ir mazākas. Vienīgās pensijas, kuras piedzīvojušas vērā ņemamu pieaugumu, vidēji ir jaunpiešķirtās izdienas pensijas – 290 latu.

Lielākais pensionāru īpatsvars (52%) saņem pensijas no 150 līdz 200 latiem. Salīdzinot datus par piešķirtajām pensijām 2012. gada decembrī un šāgada jūnijā, var secināt, ka šāgada pirmais pusgads vairojis to pensionāru skaitu, kuriem pensijas ir līdz 50 latiem, un to pensionāru skaitu, kuriem pensijas apmērs ir no 50,01 līdz 100 latiem. Vairāk ir arī pensiju, kuras pārsniedz 500 latu. Mazāk piešķirts pensiju no 100,01 līdz 200 latiem. Pensiju no 200,01 līdz

500 latiem saņēmēju skaits ir praktiski tāds pats.

***

UZZIŅAI

Vecuma pensiju sadalījums pēc piešķirtā apmēra (ar piemaksu) %

Zem 100 latiem 6

100,01–150 latu 18

151–200 latu 52

Vairāk par 200 latiem 24

Avots: nra.lv /Inga Paparde
Padalies

laukudzive.lv © 2021 All Rights Reserved

Designed by WPSHOWER

Powered by WordPress