Nosaka papildu valsts tiešo atbalstu ģenētiski augstvērtīgu un augstražīgu dzīvnieku populācijas saglabāšanai

17. janvārī valdība apstiprināja Zemkopības ministrijas (ZM) izstrādāto Ministru kabineta (MK) noteikumu projektu „Kārtība, kādā piešķir valsts atbalstu vaislas lauksaimniecības dzīvnieku ierakstīšanai ciltsgrāmatā, kā arī to ģenētiskās kvalitātes noteikšanai un produktivitātes datu izvērtēšanai”. Noteikumi sagatavoti, lai nodrošinātu papildu valsts tiešo atbalstu par pakalpojumu, kas ietver izmaksas saistītas ar sieviešu kārtas vaislas dzīvnieku atbilstības izvērtēšanu uzņemšanai ciltsgrāmatā, ģenētiskās kvalitātes noteikšanu un produktivitātes datu izvērtēšanu.

Noteikumi paredz atbalstam nepieciešamās summas un kārtību, kādā piešķir un izmaksā papildu valsts tiešā atbalsta maksājumu, lai nodrošinātu vaislas sivēnmāšu, piena šķirņu slaucamo govju, gaļas šķirņu zīdītājgovju un teļu, kā arī vaislas aitu māšu, piena šķirņu slaucamo kazu un tīršķirnes vaislas ķēvju sagatavošanas ierakstīšanai ciltsgrāmatā, ģenētiskās kvalitātes noteikšanas un produktivitātes datu izvērtēšanas pakalpojumu.

Kopējais atbalsta apmērs paredzēts 8 148 206 lati, no kuriem cūkkopības nozarei – 832 000 latu, piensaimniecības nozarei – 6 364 580 latu, gaļas liellopu audzēšanas nozarei – 615 700 latu, kazkopības nozarei – 44 226 lati, aitkopības nozarei – 278 200 latu, zirgkopības nozarei – 13 500 latu.

Atbalstu 2012. gadā plānots izmaksāt kā vienreizēju maksājumu. Lai nodrošinātu vienlīdzīgu pieeju visiem ciltsgrāmatas kārtotājiem, noteikumos atbalsta saņēmēju loks ir papildināts ar kazkopības un zirgkopības nozari. Papildu valsts tiešais atbalsts ļaus saglabāt valstī ģenētiski augstvērtīgu un augstražīgu dzīvnieku populāciju.

Noteikumu projekts stāsies spēkā pēc tā publicēšanas laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”.

Plašāka informācija pieejama MK mājas lapā: saite

 
Padalies

laukudzive.lv © 2021 All Rights Reserved

Designed by WPSHOWER

Powered by WordPress